Registrace na tábor 2023

Scotland Yard je opět bezradný a nezbývá než povolat proslulého detektiva Sherlocka Holmese. Cesta ke spravedlnosti bude lemována drobnými poklesky, ale i těžkými delikty, které je nutné řešit s neobyčejnou přesností. Kriminální případy mají často své kořeny v neprobádaných zákoutích Londýna, ale i v blyštivé vyšší společnosti. Lze očekávat vyšetřovací zvraty a komplikace, zapeklité rébusy i tajemná zjištění. Základem je dostatek odvahy, pozorovací talent a schopnost dedukce.

Zločin totiž nikdy nespí! 

Registrace na letošní ročník bude spuštěna elektronicky 9. ledna v 17:00, více info na: https://www.ddmpodebrady.cz/skolaci/tabory/sherlock-holmes-stiny-zlocinu

Upřesnění času dojezdů

AKTUALIZACE
Pražský autobus právě zastavuje na Černém Mostě. Odhadovaný příjezd obou autobusů do Poděbrad 11:50 až 12:00.

 

Praha 11:10

Poděbrady 12:10

Informace k odjezdu z tábora

Základní shrnutí potřebných informací 
pro cestu domů z vědeckého kampusu Zhořec:
sobota 23.7.2022

Cesta autobusem do Poděbrad:
autobusy vyráží v 9:00 z táborové základny
do Poděbrad, do areálu KBH, ul. Skladištní 40 
očekáváme příjezd mezi 12:00-12:30
dojezdový čas upřesníme 23.7.2022 zde na stránkách 

Cesta autobusem do Prahy:
zast. MHD Černý Most na ul. Chlumecká, směr z centra
očekáváme příjezd mezi 11:10-11:40
dojezdový čas upřesníme 23.7.2022 zde na stránkách

Vlastní doprava z LT Zhořec u Manětína:
základna je na kraji obce, směr Zbraslav, Žlutice
táborníky můžete vyzvedávat od 8:15 do 9:00
individuální předání řeší Milan Hercik tel. 602 368 795Výsledky celotáborové hry

Po včerejším úspěšném uvěznění profesora Časokaze a jeho společníka Mgr. Dobokruta si konečně mohly všechny vědecké skupiny oddechnout. Přes noc zmizel i zapečetěný Stroj času, čili již nic v táboře nenasvědčuje onomu dvoutýdennímu dobrodružství.

A my víme, jak si vedly jednotlivé družiny! Tak se podívejte i vy a pokud si potřebujete připomenout, ve kterém týmu byl váš zástupce, tak se podívejte ZDE.

Rodičovský vědecký test

Je všeobecně známo, že vědecká mluva je o něco sofistikovanější a především složitější než mluva běžná. A co se stane, když se tradiční česká přísloví přeloží do vědecké češtiny?
Pojďte si to zkusit a připravte se, že podobné vyjadřování budete nyní slýchat po návratu ze čtrnáctidenní vědecké stáže i od svého potomka. Stačí tužka a papír nebo dobrá paměť.

Poznáte přísloví?
Správně odpovědi najdete pod obrázkem.

 1. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
 2. U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
 3. Poznatky získané cílevědomě v preadolescentním věku jsou adekvátní poznatkům pořízeným náhodně ve věku seniorském. 
 4. Prováděti dentální inspekci donovaného živočicha rodu equus je nepřípustné.
 5. Kvalifikovaná a produktivní pracovnice v domácnosti za účelem získání malé části tělního pokryvu drobného obratlovce dokáže uvést své tělo do pohybu po parabolické dráze, jejíž koncový a cílový bod leží na různých stranách bariéry oddělující dvě různé plochy zapsané samostatně v katastrálních registrech. 
 6. Tělesným orgánem se zpevněným skeletonem a obsahujícím nervové řídící centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí horniny popřípadě zeminy zpracované do pravidelných kvádrů a spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.
 7. Přemístí-li se do příbytku patřícího mně obyvatel příbytku jiného, současně s tím se do téhož objektu přemístí mytologická bytost nejvyššího stupně. 
 8. Vzdálenost bodu A (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) blíží se k nule.
 9. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými. 
 10. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
 11. Pokud je samice domácího lichokopytníka ve vlastnictví podnikatele v oblasti metalurgie, bývá v přímém tělesném kontaktu s povrchem, po němž se pohybuje.
 12. Kinetickou energii eroticky motivovaného bilaterálního vztahu lze použít k transportu masivních geologických útvarů.
 13. Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její dolní končetiny silně atrofovány. 
 14. K výskytu pojistných událostí charakterizovaných určitou mírou materiálních, případně i jiných škod nedochází na územích s výškovými diferencemi přesahujícími stanovenou mez, zato však jsou vázány na jedince druhu Homo Sapiens.
 15. Senilní jedinec čeledi Canidae již není schopen akceptovat dosud neznámé dovednosti. 
 16. Chlorid sodný získává ve stupnici hodnot uznávaných statisticky významnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě mnohem vzácněji se vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení značného úsilí a nákladů.
 17. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován. 
 18. Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje pravděpodobnost rozdělení této nádoby na dva individuální segmenty.
 19. Neexistuje jedinec, který vykonal vertikální pohyb rovnoměrně zrychlený z virtuálního bodu imaginativně vytvořeného pouze pro religiózní účely římskokatolickým klérem, pokud předtím přijímal jisté poznatky soustavným studiem. 
 1. Bez práce nejsou koláče.
 2. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
 3. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
 4. Darovanému koni na zuby nekoukej.
 5. Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.
 6. Hlavou zeď neprorazíš.
 7. Host do domu, Bůh do domu.
 8. Jablko nepadá daleko od stromu.
 9. Jednooký mezi slepými králem.
 10. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
 11. Kovářova kobyla chodí bosa.
 12. Láska hory přenáší.
 13. Lež má krátké nohy.
 14. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
 15. Starého psa novým kouskům nenaučíš.
 16. Sůl nad zlato.
 17. Sytý hladovému nevěří.
 18. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 19. Žádný učený z nebe nespadl.

Zdroj: Jan Skořepa

Jsme v půlce!

První táborový týden máme za sebou. Po prvotních technických nesnázích se nám podařilo úspěšně zprovoznit Stroj času a už několikrát vyrazit do minulosti a napravit historické události, které záměrně pozměnil prof. Časokaz ve snaze co nejvíc nám uškodit. Dokázali jsme zabránit Napoleonovi, aby zvítězil v bitvě u Waterloo a zachránili jsme také naše prapraprapředky, když jsme jim donesli oheň po povodních.

Naše vědátorské týmy Alfa, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Quota, Lambda, Xonda, Theta a Omega jsou totiž složené z kvalitních a odolných profesionálů, takže předpokládáme, že i další mise budou úspěšné a snad se nám podaří dopadnou i prof. Časokaze a jeho společníka Mgr. Dobokruta, aby dál nemohli měnit historii. Sledujte den po dni v naší galerii Foto 22. A pokud se vám stýská po vašem malém vědátorovi, napište mu vzkaz pomocí Knihy návštěv, který dostane na večerním nástupu.

A jak si družiny stojí mezi sebou?

Vědecké týmy 2022

V následující galerii vám představíme všechny týmy vědátorů. Jejich složení vykonfiguroval Stroj času podle predispozic účastníků tak, aby se vzájemně členové doplňovali a tvořili dokonale kooperativní skupinu.

Zde jsou!

Vědecké týmy

Táborové dění

Máme za sebou už třetí den na táboře! Počasí nám zatím přeje a program může být naplňován podle plánu. Chcete vědět, co děláme?

Každý den pro vás pečlivě připravujeme fotoreportáž, kterou najdete v záložce Foto 2022!